Zapraszamy

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: PORADNI REHABILITACYJNEJ,OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ(30 DNIOWEJ),OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI,REHABILITACJI...
Więcej…

Projekty UE

logo UE rgb-2

 


rejestracja internetowa

Jesteś tutaj:

Start ISO 27001

Polityka bezpieczeństwa informacji

 

Priorytetowym celem NZOZ Reha-Centrum Agnieszka Ryniak z siedzibą w Niemodlinie jest przetwarzanie informacji związanych zudzielaniem świadczeń zdrowotnych z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Stając na stanowisku, że informacja jest strategicznym zasobem każdej organizacji, wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Naszym Pacjentom i ich rodzinom pragniemy zapewnić odpowiedniezabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Zarządu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez NZOZ Reha-Centrum Agnieszka Ryniak i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

NZOZ Reha-Centrum Agnieszka Ryniak zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

  • stałe zarządzanie ryzykiem, na które składa się:

ü  klasyfikacja zasobów i ich wartości,

ü  identyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu kryteriów takich jak skutki utraty informacji, miejsce występowania,

ü  określanie działań zabezpieczających zasoby,

  • zarządzanie zmianami, na które składa się analiza wpływu zmian na poziom bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnej koordynacji podczas wprowadzania zmian,
  • zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych.

Głównymi celami stawianymi dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 są:

  • zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacyjnymi i innymi,
  • stałe podnoszenie świadomości pracowników,
  • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

        Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zapewnienie środków niezbędnych do realizacji postawionej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, wyznaczania i aktualizacji celów, stosowania zabezpieczeń oraz technik zabezpieczeń, a także świadomość Zarządu oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.

 

Kinezyterapia

dj-promedical

Dążymy do zapewnienia Ci wysokiego komfortu życia dlatego warto skorzystać z naszych usług.

Fizykoterapia

komfort

Przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu wykonujemy zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Masaż

dj-promedical

W naszym centrum wykonujemy masaż leczniczy, sportowy, relaksacyjny i ujędrniający.